Connect with us

Local

APIA deschide cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorina trimestrului II 2023

Published

on

COMUNICAT DE PRESĂ

APIA primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului II 2023

Orașul, Data – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță deschiderea perioadei de depunere a Cererilor de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, în perioada 01 aprilie – 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023).

Potențialii beneficiari sunt invitați să depună Cererile de plată până la data de 31 iulie 2023 inclusiv. Acestea pot fi depuse fizic sau transmise prin mijloace electronice la Centrele APIA. Administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul beneficiarului trebuie să însoțească cererea cu documentele specificate în Anexă.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată în lucrările mecanizate în agricultură. Valoarea unitară a ajutorului de stat este de 1,529 lei/litru.

Beneficiarii din sectorul vegetal trebuie să furnizeze documente care să dovedească cantitatea de ciuperci produsă, situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrările mecanizate, copii ale facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei și alte documente relevante.

Pentru sectorul zootehnic, cererea trebuie să includă situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate în sectorul zootehnic, copii ale facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei și alte documente specifice.

În sectorul îmbunătățiri funciare, beneficiarii trebuie să prezinte situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, copii ale facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei, situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații și alte documente relevante.

Toate documentele depuse în copie trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, fiind însoțite de sintagma “conform cu originalul”.

APIA încurajează toți fermierii să depună cererile de plată în timp util, respectând termenele specificate, pentru a beneficia de ajutorul de stat oferit prin rambursare.

Pentru mai multe informații și pentru consultarea detaliilor privind procedura de depunere a cererilor, vă rugăm să accesați website-ul oficial al APIA sau să contactați Centrele APIA din zona dumneavoastră.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC CERERILE DE PLATĂ

Pentru sectorul vegetal:

a) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

b) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare ;

c) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

d) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;

e) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;

f) adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare ;

b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c) situația privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;

d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; g) dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai vizualizate

Copyright © 2022 InCalarasi.Ro