Connect with us

Local

Absolvenții promoției 2023 sunt invitați să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă

Published

on

COMUNICAT DE PRESĂ

In atenția absolvenților promoției 2023

Aducem la cunoștință absolvenților instituțiilor de învățământ faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piața forței de muncă. Este important de menționat că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă reprezintă o etapă prealabilă și obligatorie pentru a obține facilitățile acordate conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele AJOFM Călărași beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, servicii gratuite de formare profesională și de facilități financiare în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit profilului lor.

Pentru înregistrarea în evidențele agenției, absolvenții trebuie să prezinte următoarele acte:

  • actul de identitate, în original;
  • actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original;
  • CV model EUROPASS.

Conform definiției, prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana în vârstă de minim 16 ani, care a obținut o diplomă sau un certificat de studii într-una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat conform legii.

Absolvenții de liceu, indiferent de rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. Elevii care nu au finalizat toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, conform adeverinței eliberate de instituția de învățământ.

Pentru mai multe informații și clarificări, vă rugăm să contactați:

Compartimentul Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ șiEURES

Prin înregistrarea în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, absolvenții vor beneficia de sprijin și servicii personalizate în găsirea unui loc de muncă potrivit pregătirii lor și vor avea acces la oportunități de angajare și dezvoltare profesională.

Reamintim absolvenților să profite de această oportunitate și să se înregistreze în termenul legal de 60 de zile de la absolvire pentru a avea acces la toate avantajele oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai vizualizate

Copyright © 2022 InCalarasi.Ro