Connect with us

Local

Raportul de control fiscal pentru trimestrul I 2023: Sinteza activității și rezultatele obținute

Published

on

În primele trei luni ale anului 2023, Administrația Națională a Finanțelor Publice a desfășurat ample acțiuni de control fiscal, în vederea asigurării respectării legislației fiscale și cu scopul de a identifica eventualele nereguli sau încălcări ale obligațiilor fiscale de către contribuabili. Raportul de control pentru trimestrul I dezvăluie cifre impresionante și rezultate semnificative ale acestor acțiuni.

Conform datelor prezentate în raport, au fost efectuate în total 14.160 de controale fiscale, atât la contribuabili persoane juridice, cât și la cei persoane fizice. Acestea au inclus inspecții fiscale, verificări documentare și controale inopinate, toate având ca scop cuantificarea riscului fiscal. Numărul mare de controale reflectă determinarea și angajamentul Administrației Fiscale de a asigura corectitudinea și transparența în domeniul fiscal.

Rezultatele obținute în urma inspecțiilor fiscale sunt impresionante. Sume suplimentare în valoare de 612,9 milioane lei au fost stabilite, contribuind astfel la diminuarea pierderii fiscale cu suma de 1.889,7 milioane lei. În plus, verificările documentare au dus la stabilirea unor sume suplimentare în valoare totală de 115,3 milioane lei. Aceste rezultate demonstrează eficiența și impactul acțiunilor de control fiscal desfășurate în trimestrul I 2023.

În ceea ce privește controlul antifraudă, s-a acționat împotriva a 7.162 de contribuabili, rezultând cuantificarea/estimarea unor implicații fiscale și aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.121,8 milioane lei. Aceste acțiuni demonstrează angajamentul în lupta împotriva fraudei fiscale și protejarea intereselor bugetului de stat.

De asemenea, raportul evidențiază și rezultatele obținute prin conformare voluntară. Contribuabilii au declarat și achitat obligații fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei, în urma acțiunilor de control desfășurate de către inspectorii DGAF. Aceasta denotă atât transparența și responsabilitatea contribuabililor, cât și importanța dialogului și cooperării dintre contribuabili și autoritățile fiscale.

Raportul de control fiscal pentru trimestrul I 2023 reprezintă o prezentare cuprinzătoare a activității desfășurate de Administrația Națională a Finanțelor Publice în perioada menționată. Acesta subliniază rezultatele remarcabile obținute prin controalele fiscale și controlul antifraudă, evidențiind sumele suplimentare stabilite, diminuarea pierderii fiscale, aplicarea de sancțiuni și implicarea contribuabililor în conformitatea voluntară.

Prin aceste acțiuni de control, Administrația Națională a Finanțelor Publice demonstrează determinarea și angajamentul său de a asigura respectarea legislației fiscale și combaterea evaziunii fiscale. Contribuabilii sunt încurajați să coopereze și să își îndeplinească obligațiile fiscale în mod transparent, iar raportul reprezintă un instrument de informare și transparență pentru aceștia.

Astfel, trimestrul I al anului 2023 a fost marcat de o activitate intensă de control fiscal, evidențiind angajamentul autorităților fiscale de a asigura corectitudinea și transparența în domeniul fiscal. Prin aceste acțiuni, se urmărește consolidarea încrederii în sistemul fiscal și încurajarea respectării obligațiilor fiscale, contribuind astfel la dezvoltarea economică și la bunăstarea societății în ansamblu.

Titlu propus: Raportul de control fiscal pentru trimestrul I 2023: Rezultate remarcabile și angajament în asigurarea respectării legislației fiscale

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cele mai vizualizate

Copyright © 2022 InCalarasi.Ro