Connect with us

Stiri

APIA primește cereri de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor

Published

on

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la
data 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun cererile de plată pentru ajutorul de stat
în sectorul creşterii animalelor, aferent serviciilor prestate în luna decembrie și în
trimestrul al IV-lea al anului 2021.
Cererile se depun la sediile Centrelor APIA, unde a fost depusă cererea inițială
anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică,
fax etc).
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi
menţinere a registrului genealogic al rasei va fi însoţită de următoarele
documente:
a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de
ANZ;
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute
la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de
ANZ;
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi
cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu
originalul de către solicitant;
d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de
producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al
primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia,
cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în
care a fost emis acesta;
e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor
contractate după caz;
f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a
calităţii genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:

   a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de
ANZ;
    b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile
prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat,
avizată de ANZ;
   c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi
cuantumul acestora, precum şi perioada facturată, copii certificate conform cu
originalul de către solicitant;
    d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a
sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul
prestat aferent lunii/trimestrului, copii certificate conform cu originalul de către
APIA;
    e) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la
depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de
producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al
primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia,
cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în
care a fost emis acesta;
f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului
serviciilor contractate după caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu
originalul de către APIA;
g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.
Asociațiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate accesând următorul
link: http://213.177.4.194:953/.
Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin
semnătura solicitantului și vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile
electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor
administrative ulterioare.

APIA mereu alături de fermieri!

foto: freepik.com

Cele mai vizualizate

Copyright © 2022 InCalarasi.Ro